Informacja dot. obozu 28.06-05.07.2020- środki ochrony

Autor dance -on. Dodane Bez kategorii

Informacja Ośrodka Wypoczynkowego Diuna dot. wprowadzenia na ośrodku wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom:

W bardzo szybkim tempie dostosowaliśmy się do nowych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do najważniejszych z nich należą zakup środków ochrony osobistej dla wszystkich pracowników, przygotowanie stanowisk do odkażania rąk przy każdym wejściu na budynek oraz we wszelkich tzw. częściach wspólnych. Wprowadziliśmy oznakowanie pozwalające na określenie maksymalnej ilości osób jaka może przebywać w danej przestrzeni zamkniętej. Do najważniejszych decyzji zaliczamy przeorganizowanie naszego pionu pokojowych gdzie został wydzielony etat, którego jedynym zadanie będzie odkażanie miejsc szczególnie wrażliwych takich jak klamki, poręcze, blaty itp.

Od 18.05 2020 umożliwiono również pracę naszej jadalni, w której również wprowadziliśmy wszelkie aktualnie obowiązujące normy. Do najważniejszych z nich zaliczyć można wyliczenie całkowitej pojemności sali konsumpcyjnej gdzie założono, że na 1 osobę przypada 4 m2 powierzchni. Wśród kelnerek wprowadziliśmy zmiany polegające na wydzieleniu etatu, który będzie zajmował się wyłącznie odkażaniem wszelkich powierzchni, które mogą być szczególnie narażone, takich jak powierzchnie stołów, oparcia, siedziska krzeseł oraz wszelkie klamki i uchwyty.

We wszystkich naszych ośrodkach wprowadziliśmy procedury prewencyjne dotyczące naszych pracowników. Codziennie kierownicy poszczególnych działów przed wejściem pracowników na teren ośrodka kontrolują ich stan zdrowia przeprowadzając z nimi wywiad i mierząc temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. Wszyscy pracownicy muszą w czasie pracy być ubrani w środki ochrony indywidualnej takie jak fartuchy, rękawiczki i maseczki lub przyłbice.

Z naszej strony pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo Państwa klientów i pracowników to nasz najwyższy priorytet.

 

Dodatkowe środki bezpieczeństwa:

Mierzenie temperatury oraz dezynfekcja dzieci, opiekunów i kierowcy przed wejściem do środka transportu.

Osoby z objawami choroby tj. gorączka, katar, kaszel, ból gardła, ból głowy nie zostaną wpuszczone do środka transportu.

Każdego dnia rano i wieczorem dzieci oraz kadra będą mieli mierzoną temperaturę.

 

Powyższe środki mogą ulec zmianie i będą na bieżące aktualizowane.

Jesteśmy gotowi się dostosować do bardzo wyśrubowanych standardów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o transport i obiekt wypoczynkowy.