Ceny zajęć

Ilość zajęć
Cena
Wstęp na 1 godzinę zajęć 35zł
Karnet miesięczny (4 zajęcia) 90zł
Karnet miesięczny (4 zajęcia) za każdą kolejną technikę w ofercie -20%
Przedszkole Akademos – płatność kwartalna w wysokości 210zł

 

 

 

 

Plan zajęć

 

 

 

 

Przedszkole AKADEMOS
 


Czwartek

14:00 Balet 2,5-4
14:30
Hop-hop 2,5-3,5
15:00
Balet 5-6

15:30 Hop-hop 4-6