Ceny zajęć

Ilość zajęć
Cena
Wstęp na 1 godzinę zajęć 35zł
Karnet miesięczny (4 zajęcia) 90zł
Karnet miesięczny (4 zajęcia) za każdą kolejną technikę w ofercie -20%
Przedszkole Akademos – płatność kwartalna w wysokości 210zł

 

 

 

 

Plan zajęć